Bahçe ve Yeşil Alanlarda Uyulması Gereken Kurallar

SİTE YÖNETİM PLANI MADDE 33, 3.PARAGRAF GEREĞİNCE TEMSİLCİLER KURULU AÇIK OTURMA BÖLÜMLERİNE AİT DÜZENLEMELERİ

  1. Her adada bulunan açık oturma bölümlerinden çocuk oyun alanlarından o adada bulunan bloklarda ikamet eden kat malikleri ve kiracılar faydalanacaktır.
  2. Açık oturma alanlarından ve çocuk oyun alanlarından faydalanan sakinler, oturdukları bölümlere çöp atmayacak, diğer sakinleri rahatsız edici hareketler yapmayacak, gürültü etmeyecek, yüksek sesle müzik dinlemeyecek, mayo-bikini gibi kıyafetlerle bu alanlarda bulunmayacaklardır.
  3. Açık oturma alanlarına ve / veya çocuk oyun alanlarına, Temsilciler Kurulu kararı ile tesis edilecek geçici veya daimi üstü kapalı güneş engelleyici sistemlere, sakinler zarar vermeyecek, bu sistemlerin çocuklar tarafından hasara uğraması ebeveynler tarafından engellenecektir. Bu sistemlere zarar verenlerden, zararın tazmini Yönetim Kurulu tarafından hukuki yollardan sağlanacaktır.
  4. Açık oturma alanları ve çocuk oyun alanlarına ilişkin uygulamalardan o adadaki yönetim kurulu üyesi ve blok yöneticileri koordinasyonunda yönetim kurulu üyesi sorumlu olacaktır. Kurallara uymayan sakinler için Blok Yöneticileri tarafından tutulacak tutanaklar Yönetim Kuruluna iletilerek, hukuki işlem yapılması sağlanacaktır. Herhangi bir adada Açık Oturma Alanları ve çocuk oyun alanlarına ilişkin ortaya çıkan sorun,yönetim kuruluna getirilerek, temsilciler Kurulunun aylık olağan toplantısı gündemine alınarak çözüm sağlanacaktır.
  5. Bu düzenleme, Blok ilan panolarına asılacak, WEB sitesinden sitede ikamet eden Kat maliklerine ve kiracılara duyurulacaktır.
  6. Bu düzenlemenin uygulanmasına karar tarihinde geçilecektir. Uygulamaya ilişkin varsa sakinlerin görüşleri Blok yöneticilerine iletilecektir. Uygulamaya ilişkin görüşler Blok Yöneticileri tarafından Temsilciler Kurulunun aylık olağan toplantılarında gündeme getirilecektir.
  7. Uygulamanın takibi Yönetim Kurulu tarafından yapılacaktır.

TEMSİLCİLER KURULU