SİTE OTOPARK KURALLARI

SİTE YÖNETİM PLANI MADDE 33, 3.PARAGRAF GEREĞİNCE
TEMSİLCİLER KURULU ARAÇ PARK YERLERİ DÜZENLEMELERİ

 1. Her bloğa ait olan otoparktan o blok sakinleri faydalanacaktır. Her bloğa ait olan otoparka levhası asılarak oturan sakinler bilgilendirilecektir. (6 Mayıs 2010 Karar No: 24)
 2. Blok önündeki otoparkta park sıkıntısı olmuyorsa, o adadaki diğer bloklarda ikamet eden sakinler tarafından kullanılması söz konusu olabilir, bu husus o adadaki blok yöneticileri tarafından düzenlenecektir. Sorun olduğu takdirde 1. Md. uygulanacaktır.
 3. Otoparklarla ilgili temsilciler kurulunca yapılan düzenlemeler;
  • Mavi ada için 20 Haziran 2011 tarih ve 53 No’lu, 18 Aralık 2015 tarih ve 93 No’lu,
  • Kahverengi Ada için 11 Şubat 2014 tarih ve 79 No’lu,
  • Sarı ve Yeşil Ada için 17 Aralık 2014 tarih ve 86 No’lu,
  • Pembe ada için 24 Mart 2015 tarih ve 88 no ile numaralandırma kararı alınmış ve Ada/Blok temsilcilerince uygulamaları yapılmış/yapılacaktır.
  • Site yönetim planı, Arsa payı oranı , dürüstlük ve hakkaniyet kuralı çerçevesinde her daireye bir araç park yeri tahsis edilerek numaralandırılmaktadır.
  • Aracı olmayan hak sahibi kat malikinin bilgisi olmadan numaralandırılmış park yerine diğer kat malikleri ve misafir aracı park edilmemelidir.
  • Numaralandırma, Misafir araç park yeri ve kullanımı ile ilgili karar ve uygulamalar Blok/Ada yöneticisi (Yönetim kurulu üyesi) tasarrufundadır.
 4. Misafirlere ait araçlar 18.00’dan sonra Site içine park ettirilmeyecek, gündüz gelen ve park eden araçlar saat 18.00’dan sonra site dışına çıkartılacaktır. (Misafir araç park yeri ayrılmışsa Blok Yöneticileri/ada temsilcisinin alacağı karara göre hareket edilebilir)
 5. Otoparklardaki araç park yerlerinde yer kalmadığı durumlarda, trafiği engellemeyecek şekilde site içindeki yol kenarlarına araç park edilebilecektir. Kaldırım üstüne, Blok yaya giriş yolları önüne yaya geçişlerini engelleyecek şekilde park yapılmayacaktır. Otoparklarda uygun yer kalmadığında ada dışındaki misafir araç park yerleri kullanılacaktır. Kurallara uymayan misafirden o dairede oturan sakin sorumlu olacaktır.
 6. Bu düzenleme, Blok ilan panolarına asılacak, WEB sitesinden sitede ikamet eden Kat maliklerine ve kiracılara duyurulacaktır.
 7. Uygulamaya ilişkin varsa sakinlerin görüşleri Blok yöneticilerine iletilecektir. Uygulamaya ilişkin görüşler Blok Yöneticileri tarafından Temsilciler Kurulunun olağan toplantılarında gündeme getirilecektir.
 8. Uygulamanın takibi Yönetim Kurulu tarafından yapılacaktır.

TEMSİLCİLER KURULU